Über Bender Duo 7200

Bending
Über Bender Duo 7200

De lutande bockningsdiskarna tillåter upptagning från 0 till 100°