Combo Bender 5000

Bending
Combo Bender 5000

Handverktyg för sickning, förstyvning och joggling